disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van TOP10 (hierna "de website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan TOP10 niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

TOP10 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of dienstena van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectueel eigendom

De website is eigendom van TOP10. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, afbeeldingen, animaties, logo's, geluiden, bestanden en source-codes, behoren toe aan TOP10 of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP10 mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

TOP10 draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. TOP10 aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOP10 is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.


DORDRECHT - DRUKKERIJ DEKKERS VAN GERWEN BV SWALMEN - GRAFIGROEP ZUID SWALMEN - GRAFIGROEP ZUID SWALMEN - GRAFIGROEP ZUID TILBURG - DEKO VERDIVASV S-HERTOGENBOSCH - DRUKKERIJ DEKKERS VAN GERWEN BV LEENS - GRAFISCHE INDUSTRIE DE MARNE BV GRONINGEN - GRAFISCHE INDUSTRIE DE MARNE BV DELFZIJL - GRAFISCHE INDUSTRIE DE MARNE BV EASTEREIN - GRAFISCHE GROEP VAN DER EEMS HEERENVEEN - GRAFISCHE GROEP VAN DER EEMS